Подобрение на GENEO® сертифицирано за пасивни къщи

Като следващо подобрение на GENEO е на разположение GENEO PHZ (сертифициран за пасивни къщи). Чрез вмъкването на термомодули и на специално средно уплътнение GENEO PHZ изпълнява изискванията за прозорци за пасивни къщи. Всички предимства на GENEO се запазват.

Характеристики:

 • Конструктивна ширина : 86 мм / средно уплътнение
 • Брой камери: 6 камери
 • Топлоизолация: Uf до 0,79 W/m²K
 • Материал: многослоен влакнест материал RAU-FIPRO, коекструдиран външен слой от високотехнологично RAU-PVC за най-добро качество на повърхността
 • Шумоизолация: без стоманена армировка до Rw,P = 47 dB ( с остъкление Rw = 50 dB)
 • Защита от взлом: до клас на защита 3, до клас на защита 2 без стомана
 • Въздухопропускливост: 4 (EN 12207)
 • Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)

Детайли :

 • Много архитектурни възможности посредством индивидуални форми - кръгли, ъглови, дъговидни, с шпроси, които за първи път могат да бъдат реализирани напълно армирани
 • Разнообразни възможности за оформление чрез декориращи фолиа, лакиране или алуминиеви капачки
 • Поставяне на акценти със светлосиви уплътнения при белите профили и черни уплътнения при цветните профили
 • 20°-наклони и 5 мм външни радиуси за елегантна оптика
 • Допълнителни възможности за оформление чрез скосени дизайнерски крила