Кредит Енергийна ефективност
http://rbb.bg/repository/photos/credit_energ.jpg
http://rbb.bg/images/blank.gif
СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ С КРЕДИТ ОТ РАЙФАЙЗЕНБАНК!

С кредит Енергийна ефективност можете да закупите и монтирате:
 • енергоспестяващи прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма
 • газови котли и бойлери
 • котли и печки на биомаса
 • слънчеви колектори за топла вода
 • охлаждащи и загряващи термопомпени системи за климатизация
 • фотоволтаични системи
 • газификационни системи
 • рекуперативни вентилационни системи
Параметри на кредита
Валута:   евро
Размер:
 • Минимална сума:       250 евро
 • Максимална сума:   7 500 евро - без поръчител с превод на работна заплата
                               17 500 евро - с поръчител     
Срок:
 • Минимален: 6 месеца
 • Максимален: до 10 години* 
*Съгласно действащата политика на Райфайзенбанк за предоставяне на потребителски кредити на физически лица

Годишни лихвени проценти*:
При кредити със срок до 7 год.
- 9.95% год.  - при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски пакети "Злополука" или "Живот", ползване на пакет "Комфорт", поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител)
- 11.95% год. - без превод на работна заплата с поръчител


При кредити със срок над 7 год.

- 10.95% год.  - при превод на работна заплата, ползване на застраховка кредитни вноски пакети "Злополука" или "Живот", ползване на пакет "Комфорт", поне едно комунално плащане и Райфайзен Онлайн (с/без поръчител)
- 12.95% год. - без превод на работна заплата с поръчител
* Посочените лихвени проценти се формират на база 6-месечен EURIBOR + надбавка 
Лихвата в частта 6-месечен EURIBOR се преизчислява и променя от Банката 2 (два) пъти в годината, на 14 януари и на 14 юли. Преизчисляването се прави съгласно стойността на 6-месечния EURIBOR, обявена на страниците на общодостъпни водещи финансови сайтове като www.euribor.org или www.euribor-rates.eu (или на друга страница, която заменя страниците на www.euribor.org или www.euribor-rates.eu), два работни дни преди 14 януари и 14 юли.
Към момента стойността на 6-месечния EURIBOR е 0,779 и е обявена на страниците на  www.euribor.org или www.euribor-rates.eu на 12.07.2012 - 2 работни дни  (спот вальор) преди 14 юли 2012.
Пример:
Кредит в размер на 5 089.25 евро, при променлив год. лихвен процент в размер на 9.95%, при сключване на договора за кредит, формиран от  6-мес. EURIBOR + надбавка; ГПР: 12.26%, за срок от 7 год., месечна вноска за първата година: 84.36 евро, обща сума, дължима от потребителя 7 395.61 евро, при превод на работна заплата по сметка в банката, ползване на пакет „Комфорт” на цена 2.02 евро месечно и регистрация за он-лайн банкиране и комунално плащане, такса за обработка на искането за кредит 15 евро, комисиона за усвояване: 2.45% върху общия размер на кредита. Стойността на 6 мес. EURIBOR е определена за 12.07.2012 - 2 работни дни  (спот вальор) преди 14 юли 2012.
* В случай, че проектът не е реализиран в съответствие с условията на програма REECL безвъзмездна помощ няма да бъде изплатена

Отстъпки от лихвения процент:
 • 0.5% по-нисък лихвен процент за кредити част от групови проекти
Погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски
Усвояване: еднократно
Безвъзмездна помощ - при реализиране на проект финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL на кредитополучателите се възстановява:
 • до 20% от размера на кредита за проекти реализирани индивидуално
 • до 30% от размера на кредита за групови проекти (групови са такива проекти, при които група от поне 3-ма собственици или обитатели на различни апартаменти в дадена жилищна сграда кандидатстват по проект за реализация на едни и същи енергоспестяващи мероприятия, които засягат общи части или инсталации на сградата като цяло).
Такси и комисиони
 • Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит - 15 евро
 • Комисиона за управление - 2.45% еднократно върху размера на кредита
Бонуси:
 • Кредитна карта РайКАРТ или Visa Classic/MasterCard Standard с предварително одобрен лимит, без такса за първата година
 • Международна дебитна карта Мaestro или Visa Electron
Застраховка на кредитни вноски
 • Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите “Застраховка на кредитни вноски” по ползвания от Вас кредит енергийна ефективност. 
 • Застрахователните пакети, които можете да изберете са: “Злополука”, “Живот” с максимален срок - 10 години от датата на сключване на застраховката. 
 • Със Застраховката на кредитните вноски получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит.

Документи необходими за проекта
 • оферта или проформа фактура от избраната от Вас фирма/и за доставка и монтаж при кандидатстването за кредит
 • оригинална фактура от фирма/и за доставка и монтаж при завършване на проекта
 • протокол за извършени работи - по образец на банката
 • искане за получаване на Безвъзмездна помощ - по образец на банката

Безвъзмездна помощ за завършен проект

След успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект, банката Ви възстановява 20% от размера на кредита (30% за групови проекти). Максималната сума на получената безвъзмездна помощ не може да надхвърля 9 000 евро за едно домакинство:
Проекти
Максимална сума на бонуса в EUR
1. Енергоспестяващи прозорци
1 300
2. Изолация на стени
1 500
3. Изолация на покриви
   750
4. Изолация на подове
   350
5. Печки и котли на биомаса и системи
   600
6. Слънчева водонагряваща система
1 000
7. Газови котли, бойлери и системи
   600
8. Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
2 200
9. Фотоволтаични системи (до 2 kW за жилище)
1 800
10. Газификационни системи и системи за централно отопление
1 600
11. Рекуперативни винтилационни системи
1 200
Максимелен общ размер на безвъзмездната помощ в евро:
9 000
Как да кандидатствате за кредит Енергийна ефективност?
 • Посетете най-близкия офис на Райфайзенбанк България, където ще получите безплатен пакет съдържащ всички необходими документи
 • Срещнете се с нашите кредитни специалисти, които ще Ви помогнат да намерите най-изгодните за Вас решения
 • Позвънете на информационния център на банката "Райфайзен Директ" на телефони:
   -  0700 10 000 за абонати на БТК (на цената на градски разговор от цялата страна) или
   -  1721 за абонати на МТел и Глобул (без увеличение на тарифите)
  за повече информация относно параметрите на кредита
 • Възползвайте се от услугата Мобилен банков консултант в удобно за Вас време и място