Икономичната 86 мм - система за добра топлоизолация

Голямата строителна ширина на прозореца от 86 мм позволява поставянето на високоефективния троен стъклопакет. Многокамерната система използва въздуха като високоизолираща среда. Многобройните форми, цветове, декори и дизайнерски крила дават много възможности за индивидуално оформление на прозорците.

Характеристики:

 • Конструктивна ширина: 86 mm / предварително положено уплътнение
 • Брой камери: 6 камери
 • Топлоизолация: Uf = до 1,1 W/m²K
 • Шумоизолация: до Rw,P= 46 dB
 • Защита от взлом: до клас на защита 3
 • Въздухопропускливост: 4 (EN 12207)
 • Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)

Детайли :

 • Много архитектурни възможности посредством индивидуални форми - кръгли, ъглови, дъговидни, с шпроси, които за първи път могат да бъдат реализирани напълно армирани
 • Разнообразни възможности за оформление чрез декориращи фолиа, лакиране или алуминиеви капачки
 • Поставяне на акценти със светлосиви уплътнения при белите профили и черни уплътнения при цветните профили
 • 20°-наклони и 5 мм външни радиуси за елегантна оптика
 • Допълнителни възможности за оформление чрез скосени дизайнерски крила