Перфектна енергийна ефективност: напълно армираният прозоречен профил от високотехнологичния материал RAU-FIPRO®

От енергийна гледна точка GENEO е най-добрата прозоречна система, която понастоящем е на разположение с конструктивна ширина 86 мм.
Специалното на GENEO е високотехнологичния материал RAU-FIPRO. Това е многослоен влакнест материал, който придава максимална стабилност на профила. Стоманената армировка, която принципно е необходима за осигуряване на стабилност, отпада в 90% от приложенията. По този начин GENEO гарантира най-добрите стойности за топлоизолация, тъй като липсата на стомана води до отпадане на термичните мостовете. С GENEO се преизпълняват значително дори и изискванията, които се поставят с Наредбата за пестене на енергия (EnEV). Същевременно прозоречната система предлага оптимални предпоставки за дизайн и комфорт – без да се налага да се правят компромиси с топлоизолацията.

Характеристики:

 • Конструктивна ширина: 86 мм / средно уплътнение
 • Брой камери: 6 камери
 • Топлоизолация: Uf до 0,86 W/m²K
 • Спестяване на енергия: до 76%*
 • Материал: многослоен влакнест материал RAU-FIPRO, коекструдиран външен слой от високотехнологично RAU-PVC за най-добро качество на повърхността
 • Шумоизолация: без стоманена армировка до  Rw,P = 47 dB (с остъкление  Rw = 50 dB)
 • Защита от взлом: до клас на защита 3, до клас на защита 2 без стомана
 • Въздухопропускливост: 4 (EN 12207)
 • Херметичност при проливен дъжд: 9A (EN 12208)

Детайли :

 • Много архитектурни възможности посредством индивидуални форми - кръгли, ъглови, дъговидни, с шпроси, които за първи път могат да бъдат реализирани напълно армирани
 • Разнообразни възможности за оформление чрез декориращи фолиа, лакиране или алуминиеви капачки
 • Поставяне на акценти със светлосиви уплътнения при белите профили и черни уплътнения при цветните профили
 • 20°-наклони и 5 мм външни радиуси за елегантна оптика
 • Допълнителни възможности за оформление чрез скосени дизайнерски крила